B.R.E.M.S

BØDE-REGISTRERING-EFTERBEHANDLINGS-MEDLEMS-SERVICE

Den sikre base er det årlige medlemskontingent, men foreningens økonomiske fundament bygger på indkrævningen af romkuglebøder. Uddelingen af romkuglebøder administreres af en krakilsk bødekasseformand og forbilledlig selvjustits via Teambox. På trods af ekstraordinære gentleman-manerer og velvilje til at acceptere tildelte bøder, er der behov for et uafhængigt organ, hvor medlemmerne kan anke uddelte bøder til vurdering af uvildig part. Derfor B.R.E.M.S.

B.R.E.M.S.: DÆCS VOLDGIFTSRET

Derfor har vi etableret en voldgiftsret, som har til formål at afgøre tvister opstået i forbindelse med uddelingen af romkuglebøder endegyldigt og bindende uden at bringe uoverensstemmelserne for domstolene.

Voldgiftsrettens sammensætning

Voldgiftsretten består af fem personer, som ved demokratisk flertal afgør de for voldgiften indkomne sager. De fem personer er udpeget med henblik på at sikre en mangefacetteret og repræsentativ styregruppe, som kan bidrage til en fair, gennemskuelig og mangfoldig sagsbehandling. Voldgiftrettens medlemmer er udpeget på livstid. 

Formanden, Næstformanden og Kassereren er IKKE udvalgt på baggrund af deres poster i foreningens ledelse, men udelukkende som uvildige privatpersoner. Der er således INTET overlap mellem Formanden og Privat-Morten, Næstformanden og Privat-Jonas og Kassereren og Privat-Jonas.

Marie Beltman Matzen er udpeget på baggrund af sin veludviklede retfærdighedssans, store empati og friske øjne på bødesystemet. At vi samtidig opfylder foreningens målsætning om at øge andelen af kvinder på de ledende poster er dog også et stort plus!

Rickard Didriksson er udpeget med henblik på at få international repræsentation i voldgiftsretten. Som herboende svensker er det målet, at han kan bidrage med et globalt perspektiv fra hinsidan.

SAGSBEHANDLING

Ønsker et medlem at indbringe en romkuglebøde for B.R.E.M.S. skal medlemmet rette skriftlig henvendelse på info@daec.dk. Medlemmet skal i detaljer redegøre for omstændighederne omkring bødens uddeling og fremføre hvorfor medlemmet finder grund til omstødelse eller annullering af denne.

Herefter drøfter voldgiftrettens medlemmer sagen og bringer en endelig kendelse i foreningens medlemsgruppe. Voldgiftskendelserne er endelige uden mulighed for at anke til anden instans. Voldgiftskendelserne er bindende for parterne og kan tvangsfuldbyrdes af fogeden.

Det koster et sagsgebyr på 50 kr. at indbringe en sag for B.R.E.M.S. som refunderes såfremt medlemmet får medhold i sin sag. Sagsgebyret indbetales via MobilePay til 8155ZT. Sagsbehandlingen begynder først efter betaling af sagsgebyr.